Mange flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, mangler et sted å bo. FINN.no og Røde Kors hjelper boligutleiere og flyktninger som trenger bosted med å finne hverandre.

Hvorfor har FINN.no og Røde Kors laget denne tjenesten?

Mange flyktninger fortsetter å bo på asylmottak selv om de har fått oppholdstillatelse. Mangel på boliger er et hinder for å bosette dem raskt nok. På FINN hjerterom kan kommuner og flyktninger selv finne boliger.

Hvorfor er det vanskelig å finne nok boliger til flyktninger?

Flere trenger beskyttelse på grunn av krig og konflikter på verdensbasis. Dette fører til økt behov for boliger. Da det ikke er nok kommunale boliger må kommunene i større grad benytte seg av det private leiemarkedet.

Hvilke type boliger er det behov for?

Det er behov for leiligheter, hus og hybler. Utleieenheten må være en selvstendig boenhet.

Vi klarer aldri å løse bolig­utfordringen alene. Vi er helt avhengig av at private utleiere stiller opp.
- Bjørn Gudbjørgsrud, Rådmann i Hamar kommune